Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 
OM OSS

Gauldal Brann og Redning IKS, GBR, eies av kommunene Midtre Gauldal og Melhus i fellesskap. Selskapet ivaretar eierkommunenes oppgaver og forpliktelser i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovgivningen.

GBR er organisert i tre avdelinger; administrasjon, beredskapsavdeling og forebyggende avdeling.

Administrasjonen er lokalisert ved Melhus brannstasjon, hvor brannsjef/daglig leder har kontor. Administrasjonen har ansvar for økonomi, regnskap, lønn, personalsaker, innkjøp, sekretariat for representantskap og styre og saksforberedelser av aktuelle saker innenfor fagfeltet. Regnskapet føres av Melhus Regnskap AS. Utbetaling av lønn skjer via Melhus Regnskap AS. Personalavdelingen ved Melhus kommune yter rådgivning i personalsaker, ved lønnsforhandlinger og lignende.

Forebyggende avdeling ivaretar tilsyn med særskilte brannobjekter, behandling av saker i henhold til brannvernlovgivningen, utfører opplæring og brannverninformasjon, tilsyn med fyringsanlegg og feiing. Avdelingen har en leder, to branninspektører, en feierformann og 4 feiersvenner. Avdelingen er lokalisert med kontorer på Melhus brannstasjon og på Støren brannstasjon.

Beredskapsavdelingen består av 83 brannkonstabler og utrykningsledere tilknyttet 7 brannstasjoner slik det er vist på oversikten under. Avdelingsleder beredskap har kontor på Støren brannstasjon. 

 
Brannstasjon Sted
1 Melhus
2 Lundamo
3 Hølonda (Gåsbakken og Korsvegen)
4 Støren
5 Singsås
6 Budal
7 Soknedal

Hvor de forskjellige brannstasjonene er plassert er vist her.

 
 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord