GAULDAL BRANN OG REDNING IKS
 
Feie- og tilsynstjenesten
 

Om feiervesenet
Feiing og tilsyn er en lovpålagt oppgave. I Melhus og Midtre Gauldal kommuner ivaretas feiing og tilsyn med i overkant av 12700 skorsteiner av våre fem faglærte feiere. 
 
Feiing gjøres i første rekke for å opprettholde god trekk, sikre god forbrenning og forebygge brann. Tilsynet er hovedsaklig en brannforebyggende oppgave, men er også viktig for å sikre at ovner og peiser som brukes til fyring er intakte og virker som de skal. 
 
Feiing og tilsyn er behovsprøvd, tilsyn og feiing skal utføres så ofte som feieren vurderer er nødvendig for hvert enkelt fyringsanlegg*.

Feie- og tilsynstjenesten skal være selvfinansierende. Gebyret faktureres en gang i året, normalt i løpet av perioden januar-mars. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor ofte det ble vurdert som nødvendig å utføre feiing og tilsyn sist det ble utført feiing og tilsyn på eiendommen/fyringsanlegget.
 
På sidene under kan du lese mer om (klikk for mer informasjon):
  *fyringsanlegg = skorstein med tilhørende ildsted
 

Informasjon fra feieren
For å svare på mange av de vanligste spørsmålene, ble brosjyren "Feieren informerer" laget og sendt ut sammen med gebyret i 2010. Brosjyren finner du her om du ikke har tatt vare på den som ble sendt ut da.
 
Informasjonen knyttet til organisering av arbeidet, krav til sikker arbeidsplass, grunnlaget for beregning av feie- og tilsynsgebyret og råd for riktig fyring er fortsatt gjeldende. Informasjonen som gjelder hvordan feiing og tilsyn varsles, er utdatert. I dag varsles de aller fleste om feiing og tilsyn på sms.
 
Vi er i gang med oppdatering av informasjonen på nettsidene våre og vil i løpet av 2020 bytte nettsideleverandør. Vi vedlikeholder derfor så lite som mulig nå i overgangsperioden. Finner du ikke svar på det du lurer på, setter vi pris på om du sender spørsmålet ditt via kontaktskjemaet du finner i høyremenyen. Vi setter pris på at du har tatt deg tid til å søke informasjon her, og svarer fortløpende når vi har kapasitet. 
 

-