GAULDAL BRANN OG REDNING IKS
 
Velkommen til beredskapsavdelingen.
 
Beredskapsavdelingen i Gauldal brann og redning IKS består av 82 brannkonstabler og utrykningsledere i tillegg til overbefalsvakt. Styrken er fordelt på 8 brannstasjoner.
 
Samtlige mannskap er ansatt på deltid, det vil si at alle har en annen jobb i tillegg til at de er brannkonstabler. Dette medfører at alle må ha arbeidssted og bosted i umiddelbar nærhet av brannstasjonene. I tillegg foregår stort sett all opplæring og øving på kveldstid.
 
Totalt hadde GBR 148 utrykninger i 2017, hvorav 101 var i Melhus og 47 i Midtre Gauldal.
 
Mer informasjon om stasjonene og bilder finner du her:
 
 
 
 
 
-