Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

FEIE- OG TILSYNSAVGIFTEN FOR 2009 SENDES UT I DISSE DAGER.

Av Herbjørg Ishol 
28.02.2008
 
Feie- og tilsynsavgiften for 2009 sendes ut i slutten av måneden og skal ligge i postkassen din i starten av uke 10.
-

Avgiften for 2009 er:
 
- feiing hvert år:
kr. 665,-
- feiing annet hvert år:
kr. 462,-
- feiing fjerde hvert år:
kr. 361,-

Avgiften sendes ut en gang årlig, uavhengig av når feiing eller tilsyn er utført. Avgiften dekker feiing med angitt hyppighet og tilsyn en gang hvert fjerde år.
 
Nødvendig feiehyppighet vurderes av feieren i hvert enkelt tilfelle, og gjelder i perioden fra siste besøkstidspunkt til neste.
 
Avgiftsnivået vedtas hvert år av kommunestyrene i Melhus og Midtre Gauldal.
 
Hvordan beregnes feie- og tilsynsavgiften?
Feiing og tilsyn er en lovpålagt oppgave som skal utføres av fagpersonell. Feie- og tilsynsavgiften beregnes ut fra at kommunene skal drive feie- og tilsynsavgiften til selvkost. Det tillates oppbygning av fond, men det tillates ikke at et evt. overskudd benyttes til andre formål enn lovbestemt feiing og tilsyn.
 
Ved beregning av betalingssatsene er det tatt hensyn til at tilsyn er mer ressurskrevende enn feiing. Enhetsprisene er basert på hva det faktisk koster å utføre de lovpålagte oppgavene i vårt område.
Avgiftssatsene er beregnet ut fra følgende enhetspriser (beregnet i 2007):
Tilsyn:  kr. 985,-
Feiing:  kr. 386,-
 
Avgiften beregnes pr. pipeløp som er tilknyttet ildsted. Fritak kan gis for bolig som blir stående ubebodd. Huseier må da søke om fritak og fritak kan gis etter årlig søknad for inntil 3 år. Permanent fritak innvilges dersom ildstedet frakobles eller eiendommen omregistreres til fritidsbolig. Ved frakobling må ildstedet fysisk atskilles fra skorsteinen og hullet i skorsteinen mures igjen.
-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord