Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

HYTTEKAMPANJEN

Av Arild Karlsen 
15.03.2016
 
Hyttefolket sjekker ikke røykvarsleren tilstrekkelig!
-

Hyttefolket sjekker ikke røykvarsleren tilstrekkelig

 

En ny undersøkelse viser at nær 40 prosent ikke sjekker røykvarsleren på hytta på en slik måte at man kan være trygg på at den virker.

 

-Dette er alarmerende sier Svenn Ola Krognes, leder forebyggende avd. Gauldal brann og redning IKS.

Røykvarsleren er trolig den viktigste brannforebyggende innretningen man har. Skal man være trygg på at den virker som den skal, må man teste den ofte. Aller helst hver gang hytta tas i bruk. Kun da kan man være sikker på at den fungerer tilfredsstillende, sier Svenn Ola Krognes.

 

Dette svarte hyttefolket på spørsmålet om hvor ofte de sjekker røykvarsleren:
- Sjekker den hver gang hytta tas i bruk:  443 (41,75%)
- Sjekket den for noen uker siden:            210 (19,79%)
- Sjekket den for noen måneder siden:     161 (15,17%)
- Sjekker den en gang per år:                   191 (18%)
- Usikker/husker ikke                                56 (5,28%)
                          Besvarelser                              1061

Undersøkelsen ble gjennomført på Facebook
 i februar 2016, og var myntet på eiere og
brukere av hytter i Norge. Litt over 1200
 personer deltok i undersøkelsen.

 

 

Nå i påsken skal Gauldal brann og redning sammen med rundt 50 andrebrannvesen i hele landet ut og treffe hyttefolket for en hyggelig prat om brannsikkerhet. Da vil de også dele ut en «minihytte». Denne henges opp et sted i hytta, og gir en god oversikt hva man må tenke på for å unngå brann. Den har også et magasin til ekstra røykvarslerbatteri slik at man alltid har dette tilgjengelig.

Bakgrunn:

Kampanjen utføres av brannvesenet i de fleste av landets store hyttekommuner i samarbeid med Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring.

 

 • Anslag viser at verdier for over 260millioner kroner gikk tapt i hyttebranner sist år.
 • Feil montering, mangelfullt vedlikehold og feil bruk av pipe og ildsted er den klart vanligste brannårsaken til hyttebranner.
 • Håndverksmessig egeninnsats er normalt vesentlig større på hytter enn i ordinære boliger. Dette kan gi større fare for brann.
 • Mange hytter ligger utenfor allfarvei, noe som ofte medfører lengre utrykningstid for brannvesenet til en hytte enn til en bolig.
 • Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje, i tillegg til et godkjent brannslokkeapparat eller en husbrannslange. På hytta må man selv være forberedt på å slokke en eventuell brann.

 

 

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

 

 • Sjekk røykvarsler hver gang dere tar i bruk hytta.Test også en gang i året med røyk.
 • Bytt batteri ved behov, minimum en gang per år.
 • Gå aldri fra levende lys.
 • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.
 • Sørg for å håndtere askeavfall på en forsvarlig måte.
 • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.
 • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.
 • Bruk godkjent installatør når det elektriske anlegget skal utbedres.
 • Sørg for å utføre alle bygningsmessige utbedringer iht. plan- og bygningsloven.

 

 

Kontaktpersoner for pressen:

 

Svenn Ola Krognes, leder foreb.avd. Gauldal brann og redning                 Tlf. 91722755

Dagfinn Kalheim, adm. direktør i Norsk brannvernforening                  Tlf: 977 59 029

Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring                                       Tlf: 900 94 409

 

-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord