Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

FORBUDT Å GJØRE OPP ILD 15. APRIL TIL 15. SEPTEMBER!

Av Arild Karlsen 
15.04.2016
 
I perioden 15. april til 15. september er det generelt forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark.
-
Reglene for bruk av ild utendørs ble endret fra 17. desember 2015, da Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap vedtok ny forebyggendeforskrift.
 
Reglene for bruk av ild utendørs står i forebyggendeforskriftens § 3:
 
§ 3.Generelle krav til aktsomhet
Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.
Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.
Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.
Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.
 
 
De nye reglene gjelder nå all utmark og ikke bare skog. Reglene er litt mildere enn før ved at det nå tillates å gjøre opp ild hvis det åpenbart ikke kan lage brann. Dette gjelder for eksempel hvis det er snø på bakken eller hvis det er skikkelig vått i marka etter regn. Du behøver derfor ikke søke om å ha bål hvis du er helt sikker på at det er trygt, men husk at det alltid er den som tenner bålet som har ansvaret!
 
I Melhus og Midtre Gauldal er det delegert fra kommunene til brannvesenet å gi eventuelle tillatelser. Det kan være aktuelt å gi tillatelser når det er "normalt tørt", dersom man kan dokumentere at man kan gjøre gjennomføre brenninga trygt. Da må det dokumenteres slokkeredskaper, rutiner osv. Søknadsskjema finner du under "skjema". På skjemaet kan du lese mer om krav som gjelder ved søknad.
-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord