Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

DET GENERELLE BÅLFORBUDET GJELDER!

Av Arild Karlsen 
04.06.2018
 
I tidsrommet 15. april til 15. september gjelder det generelt forbud mot ild i skog og mark!
-
Det er generelt forbudt å gjøre opp ild i skog og annen utmark i tidsrommet 15. april til 15. september.
I dette tidsrommet er det kun unntak hvis det er åpenbart forsvarlig. Det vil si at det må være bløtt eller snødekket i området, sånn at det ikke kan bli brann!
 
 
Dersom man har behov for å brenne kan man likevel søke om dette. Det er mange som har behov for å brenne kvist eller andre rene trematerialer, og da er det mulig å få tillatelse.
Søknadsskjema finnes under "skjema" i menyen til venstre.
 
I perioder hvor det er ekstra tørt kan brannvesenet fatte vedtak om totalforbud. Da gjelder forbudet også på innmark, rundt boligeiendommer, ja egentlig overalt.
 
Du kan lese mer om det generelle forbudet i forskrift om brannforebygging, § 3, som du finner på www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/
 
 
 
-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord