Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

TOTALFORBUDET MOT ILD ER OPPHEVET!

Av Arild Karlsen 
04.06.2018
 
Det er ikke lengre totalforbud mot ild utendørs i Midtre Gauldal og Melhus.
-
Totalforbudet mot bruk av ild utendørs er opphevet 4. juni 2018. Det betyr at det nå er lov til å grille, bruke bålpanner og lage kaffebål, så lenge man er på innmark. (Eks. gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt, samt liknende områder hvor almen ferdsel vil være til hinder).
Det generelle forbudet i skog og utmark gjelder uansett!
-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord