Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

LEDIG STILLING SOM LEDER FOREBYGGENDE AVDELING.

Av Arild Karlsen 
25.10.2018
 
Vår nåværende leder forebyggende går av med pensjon og stillingen er derfor ledig fra 1. desember 2018.
-


 

LEDIG STILLING SOM LEDER FOREBYGGENDE AVDELING.

 

Gauldal Brann og Redning IKS dekker kommunene Melhus og Midtre Gauldal og har pr. i dag 9 fast ansatte og 80 deltidsansatte fordelt på 8 brannstasjoner. Forebyggende avdeling har ansvar for risikobasert tilsyn med 140 store og mange små objekter, og feiing og tilsyn med cirka 11000 fyringsanlegg.

 

Nåværende leder går av med pensjon og vi søker hans etterfølger i 100 % stilling som leder forebyggende avdeling.

 

Arbeidsoppgaver

Stillingen gir utfordrende oppgaver med ledelse, forebyggende arbeid, saksbehandling og beredskapsarbeid;

 • Daglig ledelse av branninspektører og feiere.
 • Inngår i ledergruppe.
 • Lede og delta i forebyggende arbeid.
 • Delta i ROS-arbeid.
 • Saksbehandling etter brann- og eksplosjonslovgivningen.
 • Saksbehandling og fakturering for feiervesenet.
 • Samarbeid med virksomheter og kommuner.
 • Deltakelse i firedelt overbefalsvakt.

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Utdannelse i henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-9 og § 7-10.
 • Utdanning fra høyskole eller universitet.
 • Ledererfaring.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Personlig egnethet, samarbeidsevne, serviceinnstilt, selvstendig, lojal, engasjert og interessert.
 • Gode IKT – kunnskaper.
 • Erfaring fra stilling i brannvesen, ROS-arbeid, saksbehandling og brannteknisk rådgivning.
 • Tilfredsstillende helse.
 • Førerkort klasse B og kompetansebevis for utrykningskjøring, kode 160.

 

Ved eventuell tilsetting av søker som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene, må vedkommende forplikte seg til å gjennomføre nødvendig opplæring etter tilsetting.

Den som ansettes må disponere egen bil.

Den som ansettes må være bosatt i området Melhus – Støren, på grunn av deltakelse i overbefalsvakt.

 

Vi tilbyr:

Fra oss kan du vente deg en utfordrende og allsidig hverdag i et åpent og engasjert miljø, med høye krav til den enkelte. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, bedriftshelsetjeneste og lønn etter avtale. Tjenestested kan være Melhus eller Støren.

 

Informasjon:

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til brannsjef Arild Karlsen, 907 25 555.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i KLP.

 

Søknadsfrist 30. november 2018.

 

Skriftlig søknad sendes; Gauldal Brann og Redning IKS, Postboks 309, 7223 Melhus eller post@gbriks.no

-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord