Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

FEIE- OG TILSYNSGEBYRET 2020

Av Herbjørg Mjøen Ishol 
24.01.2020
 
I Melhus og Midtre Gauldal kommuner sendes det ut én faktura i året for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. For boliger ble fakturaen sendt ut i uke 6. For fritidsboliger ble fakturaen sendt ut i slutten av uke 13.
-
Utsending av fakturaer i 2020 
Faktura for feie- og tilsynsgebyr på boliger og næringseiendommer som har fyringsanlegg ble sendt ut i månedsskiftet januar/februar. 
 
Faktura for feie- og tilsynsgebyr på fritidsboliger i kommunene ble sendt ut i slutten av uke 13.
 
Begge fakturaene har 30 dagers betalingsfrist. 
 
En faktura per eiendom
Det sendes ut en faktura per eiendom. Har du flere eiendommer, vil du derfor motta flere fakturaer. Du kan se hvilken eiendom fakturaen gjelder ved å se på gårds- og bruksnummeret, "G.nr./B.nr.:". Er det registrert flere eiere på eiendommen, sendes fakturaen til en av eierne. Kundenummeret (7 siffer) som er angitt over navnet, er knyttet til gårds- og bruksnummeret.
 
 
 
Satsen gjenspeiler hvor ofte det ble vurdert som nødvendig å få utført feiing og tilsyn ved feierens siste besøk på eiendommen. For fritidsboliger som ikke har fått tilbud om feiing og tilsyn, er satsen som utgangspunkt satt i forhold til feiing og tilsyn hvert 12. år. Vi tar imidlertid sikte på at alle med fritidsbolig i kommunene skal få tilbud om feiing og tilsyn innen utgangen av 2025.
 
Mer informasjon om feiing og tilsyn, samt en oversikt over gebyrsatsene, finner du her.
 
Autogiro
Hvis du har inngått avtale om autogiro, vil det vises på fakturaen. Fakturaen fungerer da som betalingsvarsel, og kravet blir betalt på forfallsdato uten at du må håndtere dette videre.
 
Vær oppmerksom på at autogiroavtaler ikke slettes automatisk ved ved salg av eiendommen!
 
 

 
 

-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord