Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

GEBYRREGULATIV 2010.

Av Herbjørg Ishol 
01.02.2010
 
Kommunestyrene i Melhus og Midtre Gauldal kommuner har vedtatt nytt gebyrregulativ for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
-

GEBYRREGULATIV 2010:

Gebyrregulativ for feiing og tilsyn med fyringsanlegg:

Med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver, § 28, og i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, § 7 – 3 og § 7 – 5, vedtas følgende lokale forskrift, gebyrregulativ, for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, og for tilleggstjenester, i kommunene Melhus og Midtre Gauldal;

Årlig gebyr for tilsyn med fyringsanlegg, som utføres hvert fjerde år, kroner 248,32 u/mva. (310,40 m/mva).

Årlig gebyr for feiing som utføres hvert fjerde år kroner 97,44 u/mva. (121,80 m/mva).

Årlig gebyr for feiing som utføres hvert andre år kroner 194,80 u/mva. (243,50 m/mva).

Årlig gebyr for feiing som utføres hvert år kroner 389,52 u/mva. (486,90 m/mva).

Gebyrsatsene gjelder per pipeløp, med unntak av tilsyn for skorsteiner med flere pipeløp som betjener samme boenhet, hvor det betales kun et gebyr for tilsyn.

Regulativ for servicetjenester utført av feier:

(Alle satser u/mva).

1. Installasjonskontroll av ildsted 510,-

2. Feiing i tillegg til vurdert behov/fritidsbolig* 389,52,-

3. Feiing av ordinært ildsted 450,-

4. Feiing av fyrkjele/større ildsted/industrianlegg Etter timeforbruk a 510,-

5. Fresing av skorstein** Etter timeforbruk a 510,-

6. Røykprøve av skorstein Etter timeforbruk a 510,-

7. TV-innspeksjon/videokontroll Etter timeforbruk a 510,-

8. Tetthetsmåling av skorstein Etter timeforbruk a 510,-

9. Service oljekamin Etter timeforbruk a 510,-

10. Temperaturmåling av skorstein/røykgassanalyse Etter timeforbruk a 510,-

11. Informasjon til megler 120,-

* Fritidsboliger feies kun når de ligger ved bilveg.

** Første gangs fresing faktureres ikke.

Kriterier for gebyrfritak;

Det gis fritak for gebyr for fyringsanlegg hvor eier gir skriftlig erklæring om at anlegget ikke brukes til oppvarming av rom eller bygninger. I slike tilfeller gis feiervesenet rett til å foreta tilsyn for å kontrollere at fyringsanlegget faktisk ikke brukes. (Gebyr for slikt tilsyn belastes kun dersom det viser seg at anlegget likevel er i bruk).

 

-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord