Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

IKKE LA DEG LURE AV USERIØS TAKSTIGEMONTØR!

Av Herbjørg Ishol 
16.06.2010
 
En del huseiere har blitt lurt av useriøs takstigemontør. Vedkommende tar kontakt direkte med huseieren og ber om betaling kontant.
-
I Hovinsområdet og Nedre Melhus har vi hatt kontakt med flere som har fått montert takstige av en person som har utgitt seg for å være håndtverker. Vedkommende har tatt kontakt med huseierne etter "dør-til-dør"-prinsippet og tilbudt seg å montere godkjent takstige på deres tak mot kontant betaling.
 
Vedkommende har stort sett brukt takstige levert av Lobas, slik at stigen i seg selv er godkjent. Innfestigen av stigene er desverre svært dårlig. Monteringsanvisningene som følger stigen er ikke fulgt, noe som medfører at stigen dermed ikke utgjør den sikkerhet den skal være. Typisk er det brukt patentbånd festet i lekter av ymse kvalitet.
 
De huseierne vi har vært i kontakt med, har fått kvittering på det betalte beløpet, men kvitteringen er ikke påført navn, telefonnr. eller organisasjonsnr. av noen art. Det er dermed vanskelig å få tak i vedkommende for å få rettet opp arbeidet som er gjort. I tillegg ser vi at prisene varierer mye.
 
Vi oppfordrer alle som får slike henvendelser om å være skeptisk. En godkjent stige som ikke er montert iht. monteringsanvisning er ikke godkjent og feil montert stige kan over tid også føre til skade på taktekkingen.
-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord