Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

TO AV TRE BIOETANOLPEISER TRUKKET FRA MARKEDET.

Av Herbjørg Ishol 
30.09.2010
 
Brannvesenet ser med bekymring på den økende omsetningen av bioetanolpeiser. Flere uhell med personskade gjør at brannvesenet nå advarer mot bruken.
-
Denne bioetanolpeisen er en av de som fortsatt er godkjent for salg på det norske markedet.Bioetanolpeiser er veggmonterte eller frittstående varmekilder som bruker bioetanol som brensel. Peisene er ikke tilknyttet peis og leverandørene reklamerer ofte med at fyring med bioetanol/peisen ikke slipper ut avgasser fra forbrenningen. Oppvarmingseffekten er begrenset, så en biopeis egner seg best som pynt.
 

Tilsyn med importører av bioetanolpeiser avdekket at bare 62 av 168 peiser var sikkerhetstestet slik regelverket krever.
På bakgrunn av økende omsetning av bioetanolpeiser i Norge og flere alvorlige hendelser bare i løpet av det siste året, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens bygningstekniske etat (BE) gjennomført tilsyn med importører og forhandlere av bioetanolpeiser. Alle produkter som selges på det norske markedet skal være sikkerhetstestet før de gjøres tilgjengelig for markedet. Resultatet fra tilsynet var at hele 116 av de 168 peisene som tilsynet omfattet måtte trekkes fra markedet på grunn av manglende dokumentasjon av sikkerheten. 
 
Mer om resultatet av tilsynsaksjonen ligger her: To av tre bioetanolpeiser trukket fra markedet.
 
Les også DSBs anbefalinger for sikker bruk av bioetanolpeis: Sikker bruk av etanolpeiser.
 
 
Følgende sikkerhetsregler er svært viktige:
1) Forlat aldri et rom med en tent gasspeis og hold barn og dyr på god avstand.
2) Fyll ikke på ny bioetanol før minst 15 minutter etter at peisen har sloknet helt.
3) Ikke bruk bioetanolpeis i rom som er mindre enn 20 m3.
4) Ikke oppbevar store mengder bioetanol innendørs. I bolig er det kun tillatt oppbevart 5 liter A-væske, dvs. bensin, bioetanol, rødsprit osv.
 
Følg bruksanvisningen!
Bioetanol er svært brennbart og bør ikke håndteres uten egnet verneutstyr. Bioetanol finnes både som væske og gele, og er svært brennbart. I tillegg til ulykker i forbindelse med refylling av peisen, har det vært tilfeller med peiser som har falt ned fra veggen, selv om medfølgende festemidler har vært brukt.
De fleste ulykkene har imidlertid skjedd i forbindelse med refylling og saken ble onsdag 29.09 tatt opp i TV2 Hjelper deg.
 
Oslo brann og redningsetat går nå også ut og advarer mot bruken av bioetanolpeis. Les Oslo brann og redningsetat sine råd her: Meget brannfarlig væske i bioetanolpeiser.
 
Les også: Så eksplosiv er spriten til biopeisen. En artikkel fra DinSide Bolig. 
 
-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord