Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

RESTFEIING OG OPPSTART TILSYN

Av Herbjørg Ishol 
19.10.2010
 
Vi er nå stort sett ferdig med årets ordinære feierunde i begge kommunene og er i gang med restfeiing. Vi vil starte opp med tilsynsrunden i månedsskiftet oktober/november.
-
De huseierne som har gitt beskjed om at atkomst på taket er utbedret, har fått eller vil i løpet av de nærmeste ukene få nytt varsel om feiing. Vi prøver så langt som mulig å få tak i huseier pr. telefon, men i de tilfeller hvor det ikke går, vil feievarsel bli gitt på vanlig vis i postkassen eller på døra.
 
I de områdene hvor det allerede er gjennomført 2 feierunder, vil huseier får beskjed om dette.
 
TILSYN
Tilsyn med fyringsanlegg er en viktig del av feiervesenets oppgaver. Vi kommer til å starte opp med tilsynsrunden i starten av november og tilsynet vil bli varslet 3-5 dager før med varsel i postkassen.
 
For å gjennomføre tilsynet, må huseier eller en representant for huseier være tilstede. Det angis derfor på varselet når feieren kan forventes å komme på tilsyn. Dersom det angitte tidspunktet ikke passer, kan tidspunktet byttes ved å ta kontakt med feieren som har varslet tilsynet. Direkte telefonnr. er oppgitt på varselet.
 
 
God fyringssesong!
-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord