Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

LEDIG STILLING SOM LEDER FOREBYGGENDE AVDELING.

Av Arild Karlsen 
04.01.2011
 
Vår nåværende leder forebyggende avdeling har sagt opp for å begynne i annen jobb og stillingen er derfor ledig fra 1. april 2011.
-

 

LEDIG STILLING SOM LEDER FOREBYGGENDE AVDELING.

Gauldal Brann og Redning IKS dekker kommunene Melhus og Midtre Gauldal og har pr. i dag 9 fast ansatte, 2 lærlinger og 80 deltidsansatte fordelt på 8 brannstasjoner. Forebyggende avdeling har ansvar for særskilt tilsyn med 140 objekter og feiing og tilsyn med cirka 7600 fyringsanlegg.

Fra 1. april 2011 har vi ledig 100 % stilling som leder forebyggende avdeling.

Arbeidsoppgaver

Stillingen gir utfordrende oppgaver med ledelse, forebyggende arbeid, saksbehandling og beredskapsarbeid;

 • Brannsjefens stedfortreder.

 • Daglig ledelse av branningeniør, branninspektører og feiere. Herunder hører oppgavene som beskrives i veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

 • Saksbehandling og fakturering for feiervesenet.

 • Deltakelse i firedelt overbefalsvakt.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever blant annet følgende kvalifikasjoner;

 • Utdannelse i henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-9 og § 7-10.

 • Førerkort klasse B og utrykningsførerkort kode 160.

 • God til å samarbeide.

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.

 • Gode IKT – kunnskaper.

 • Tilfredsstillende helse.

 • Personlig egnethet, serviceinnstilt, selvstendig, lojal, engasjert og interessert.

Ved evt. tilsetting av søker som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene, må vedkommende forplikte seg til å gjennomføre nødvendig opplæring etter tilsetting.

Den som ansettes må disponere egen bil. For å delta i overbefalsvakt må man være bosatt i området Melhus – Støren.

Vi tilbyr:

Fra oss kan du vente deg en utfordrende og allsidig hverdag i et åpent og engasjert miljø. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, bedriftshelsetjeneste og lønn etter avtale. Tjenestested kan være Melhus eller Støren.

Informasjon:

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til brannsjef Arild Karlsen, 907 25 555.

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i KLP.

Søknadsfrist 8. februar 2011.

Skriftlig søknad sendes; Gauldal Brann og Redning IKS, Postboks 309, 7223 Melhus eller post@gbriks.no

-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord