Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

UTRYKNINGSSTATISTIKK 2010

Av Arild Karlsen 
11.01.2011
 
Det totale antallet utrykninger økte med cirka 34 % i 2010, i forhold til året før.
-
Utrykningsåret 2010:
 
Totalt var det 268 utrykninger i 2010, fra brannstasjonene i Melhus og Midtre Gauldal.Dette er en økning med cirka 34 % fra året før hvor det var 199 utrykninger. Tabell med oversikt over utrykningene i Melhus finner du her og oversikt for Midtre Gauldal finner du her.
 
2009 var et år med litt lavere antall utrykninger enn årene før, mens 2010 endte med det høyste antallet utrykninger noensinne.
 
Antallet utrykninger til bygningsbranner ble 35 i 2010 mot 26 i 2009 og gjennomsnittlig 16 i årene før. Dette er en voldsom økning i branner og merkes godt på driftsutgiftene til utrykninger. 14 av brannene skjedde i boliger, 2 i fritidsboliger, 2 i landbruksbygg og 4 i næringsbygninger.
 
Det var heldigvis ingen som omkom i brann i vårt område i 2010.
 
Et grovt anslag over kostnader viser at brannskadene kunne ha beløpt seg til cirka 90 millioner kroner, men at brannvesenets virksomhet reduserte skadene til omkring 40 millioner. Kostnadene til drift av brannvesen var cirka 15 millioner og da har samfunnet hatt en "gevinst" på anslagsvis 35 millioner kroner på drift av brannvesen i 2010. Det må man vel si seg fornøyd med...
 
Flere branntilløp på fyllinga i Hauka i 2010
I trafikken omkom det desverre 2 personer. Antallet utrykninger til trafikkulykker ligger på omtrent samme nivå som snittet for de foregående årene.
 
Pipebrannene økte til 35 som er cirka 34 % økning i forhold til snittet for de foregående årene. Her er nok den kalde vinteren med mer intens fyring en sannsynlig årsak til økningen.
 
Vinteren førte også til spesielle smeltingsforhold om våren og det er årsaken til en kraftig økning i antallet vannskader som brannvesent måtte hjelpe til med.
 
Utrykninger til bilbranner endte på 14 i 2010 og sammen med 2009 er dette en økning på 50 % i forhold til snittet for årene før. Det har før vært hevdet at denne typen branner øker i år med økonomisk nedgang. Kanskje er det en sammenheng her?
 
Fyllinga i Hauka brant flere ganger i 2010.
 
Utrykninger til automatiske brannalarmer registreres som unødig alarm dersom alarmen egentlig ikke var nødvendig og som "Brannhindrende tiltak" dersom den var forårsaket av tørrkoking, levende lys og så videre. Antallet unødige alarmer er helt gjennomsnittlig i forhold til årene før. Antallet brannhindrende tiltak økte i 2010 til nesten det dobbelte av snittet for årene før. Mange av disse branntilløpene skjer hos eldre og uføre som er henvist til å klare seg selv, men som ikke lengre behersker å lage mat selv.
 
2010 var altså et år med mage utfordrende oppgaver for brannvesenet i Midtre Gauldal og Melhus.
 
 
 
-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord