Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

LEDIG STILLING SOM BRANNINGENIØR/BRANNINSPEKTØR

Av Arild Karlsen 
04.03.2011
 
Stillingen som branningeniør/branninspektør er nå ledig etter at Svenn Ola Krognes fikk stillingen som leder forebyggende avdeling.
-

Gauldal Brann og Redning IKS dekker kommunene Melhus og Midtre Gauldal og har pr. i dag 9 fast ansatte, 2 lærlinger og 80 deltidsansatte fordelt på 8 brannstasjoner. Forebyggende avdeling har ansvar for særskilt tilsyn med 140 objekter og feiing og tilsyn med cirka 7600 fyringsanlegg.

Fra 1. april 2011 har vi ledig 100 % stilling som branningeniør/branninspektør.

Arbeidsoppgaver

Stillingen gir utfordrende oppgaver med forebyggende arbeid, blant annet:

 • Tilsyn med særskilte brannobjekter etter HMS- og brannvernlovgivningen.

 • Tilsyn med andre brannobjekter herunder anlegg for oppbevaring og bruk av farlige stoffer.

 • Behandling av søknader om salg av fyrverkeri.

 • Informasjonsarbeid rettet mot risikogrupper.

 • Det kan være aktuelt med deltakelse i overbefalsvakt eller som brannkonstabel deltid, avhengig av kvalifikasjoner og bosted.

Kvalifikasjoner

Stillingenkrever blant annet følgende kvalifikasjoner;

 • Utdannelse i henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-6.

 • Førerkort klasse B.

 • Ønskelig med forebyggende kurs fra NBSK.

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.

 • Gode IKT – kunnskaper.

 • Personlig egnethet, samarbeidsevne, serviceinnstilt, selvstendig, lojal, engasjert og interessert.

 • (Ved deltakelse i vaktordning kreves tilfredsstillende helse).

Ved eventuell tilsetting av søker som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene, må vedkommende forplikte seg til å gjennomføre nødvendig opplæring etter tilsetting.

Den som ansettes må disponere egen bil.

Vi tilbyr:

Fra oss kan du vente deg en utfordrende og allsidig hverdag i et åpent og engasjert miljø. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, bedriftshelsetjeneste og lønn etter avtale. Tjenestested er Melhus.

Informasjon:

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til brannsjef Arild Karlsen, 907 25 555.

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i KLP.

Søknadsfrist 22. mars 2011.

Skriftlig søknad sendes; Gauldal Brann og Redning IKS, Postboks 309, 7223 Melhus eller post@gbriks.no

-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord