Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

LEDIG STILLING SOM FEIERMESTER/FORMANN.

Av Arild Karlsen 
13.07.2011
 
Vi skal ansette feiermester/formann.
-

 

 

Ledig stilling som feiermester/formann.

Gauldal Brann og Redning IKS dekker kommunene Melhus og Midtre Gauldal og har pr. i dag 9 fast ansatte, 2 lærlinger og 80 deltidsansatte fordelt på 8 brannstasjoner. Forebyggende avdeling har ansvar for særskilt tilsyn med 140 objekter og feiing og tilsyn med cirka 7600 fyringsanlegg.

Vi har nå ledig 100 % stilling som feiermester/formann.

Arbeidsoppgaver

Stillingen gir utfordrende oppgaver, blant annet:

  • Daglig praktisk og faglig ledelse av feieravdeling.

  • Opplæringsansvarlig for lærlinger.

  • Saksbehandling.

  • Kundebehandling.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever blant annet følgende kvalifikasjoner;

  • Utdannelse i henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-4. Søkere med mesterbrev i feierfaget kan bli prioritert.

  • Førerkort klasse B.

  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.

  • Gode datakunnskaper.

  • Lederegenskaper, personlig egnethet, samarbeidsevne, serviceinnstilt, selvstendig, lojal, engasjert og interessert.

Ved eventuell tilsetting av søker som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene, må vedkommende forplikte seg til å gjennomføre nødvendig opplæring etter tilsetting.

Den som ansettes bør disponere egen bil.

Vi tilbyr:

Fra oss kan du vente deg en utfordrende og allsidig hverdag i et åpent og engasjert miljø. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, bedriftshelsetjeneste og lønn etter avtale. Tjenestested er Melhus. Det kan være mulig å delta i brannvesenet som brannkonstabel deltid, avhengig av kvalifikasjoner og bosted.

Informasjon:

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til brannsjef Arild Karlsen, 907 25 555.

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i KLP.

Søknadsfrist 12. august 2011.

Skriftlig søknad sendes; Gauldal Brann og Redning IKS, Postboks 309, 7223 Melhus eller post@gbriks.no

-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord