Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

UTRYKNINGSSTATISTIKK 2011.

Av Arild Karlsen 
11.01.2012
 
Antall utrykninger ble 10 % redusert i 2011.
-

Totalt var det 240 utrykninger i 2011, fra brannstasjonene i Melhus og Midtre Gauldal. Dette er en reduksjon med cirka 10 % fra året før hvor det var 268 utrykninger. Tabell med oversikt over utrykningene i Melhus finner du her og oversikt for Midtre Gauldal finner du her.

2010 var et år med høyere antall utrykninger enn årene før, mens 2011 altså endte med en reduksjon.

Antallet utrykninger til bygningsbranner ble 14 i 2011 mot 22 i 2010 og gjennomsnittlig 14 i årene før. Antallet branner er dermed på det nivået man kan forvente. 10 av brannene skjedde i boliger, 1 i fritidsbolig, 1 i landbruksbygg, 1 i offentlig bygning og 1 i næringsbygg. En positiv "trend" er at de aller fleste brannene ble stanset av forebyggende tiltak eller av personer som hadde kunnskaper om slukking. Dette gjorde at de fleste brannene ble stanset tidlig slik at skadene ble små.

Det var heldigvis ingen som omkom i brann i vårt område i 2011.

Et grovt anslag over kostnader viser at brannskadene kunne ha beløpt seg til cirka 40 millioner kroner. Tidlig slukking og brannvesenets innsats reduserte skadene til bare omkring 7 millioner.
 
 

Foto; Mannskaper fra Lundamo gjør klart til slokking hos Brødrene Ler, 14. januar 2011.
 
I trafikken omkom det heldigvis ingen. Antallet utrykninger til trafikkulykker ligger på omtrent samme nivå som snittet for de foregående årene.
Pipebrannene er halvert i forhold til snittet for de foregående årene. En mild vinter kan være hovedårsak til reduksjonen.
 
Utrykninger til bilbranner endte på 9 i 2011 og er dermed tilbake på snittet for tidligere år, etter at det var ei økning i 2010.

Utrykninger til automatiske brannalarmer registreres som unødig alarm dersom alarmen egentlig ikke var nødvendig og som "Brannhindrende tiltak" dersom den var forårsaket av tørrkoking, levende lys og så videre. Antallet unødige alarmer ligger 20 % over snittet for årene før, men av erfaring vet vi at dette fort kan utgjevne seg i løpet av de neste årene. Antallet brannhindrende tiltak ligger helt på snittet for årene før. Mange av disse branntilløpene skjer hos eldre og uføre som er henvist til å klare seg selv, men som ikke lengre behersker å lage mat selv.

2011 var altså et helt gjennomsnittlig år for brann- og redningsvesenet i Midtre Gauldal og Melhus.

-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord