Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

UTRYKNINGSSTATISTIKK FOR 2012.

Av Arild Karlsen 
08.01.2013
 
Antall utrykninger var jevnt med året før.
-
 

Totalt var det 242 utrykninger i 2012, fra brannstasjonene i Melhus og Midtre Gauldal. Dette er jevnt med året før, hvor det var 240 utrykninger. Tabell med oversikt over utrykningene i Melhus finner du her og oversikt for Midtre Gauldal finner du her.

Antallet utrykninger til bygningsbranner ble 17 i 2012 mot 14 i 2011 og gjennomsnittlig 14 i årene før. Antallet branner øker dermed svakt i forhold til snittet. 10 av brannene skjedde i boliger, 1 i fritidsbolig og resten i offentlige bygg og næringsbygg. En positiv "trend" er at mange branner stanses av forebyggende tiltak eller av personer som har kunnskaper om slukking.

Det var heldigvis ingen som omkom i brann i vårt område i 2012.

Et grovt anslag over kostnader viser at brannskadene kunne ha beløpt seg til cirka 110 millioner kroner. Tidlig slukking og brannvesenets innsats reduserte skadene til bare omkring 11 millioner.
 

Foto; To biler brenner samtidig ved Fremo leir. Det viste seg at bilene var stjålet og påtent!
 
I trafikken omkom en person i vårt område. Antallet utrykninger til trafikkulykker var 26 i 2012 og dette er en nesten halvering i forhold til snittet for de foregående årene.
Antallet pipebranner er fortsatt lavt i forhold til de foregående årene.
Utrykninger til bilbranner endte på 10 i 2012 og er dermed på snittet for tidligere år, men pussig nok var alle bilbrannene i Melhus.

Utrykninger til automatiske brannalarmer registreres som unødig alarm dersom alarmen egentlig ikke var nødvendig og som "Brannhindrende tiltak" dersom den var forårsaket av tørrkoking, levende lys og så videre. Antallet unødige alarmer har økt i forhold til snittet for årene før. Antallet brannhindrende tiltak ligger lavere enn snittet for årene før.

2012 var altså et helt gjennomsnittlig år for brann- og redningsvesenet i Midtre Gauldal og Melhus.

-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord