Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

JA TIL FÆRRE 110 - SENTRALER!

Av Arild Karlsen 
10.01.2013
 
DSB's varsel om færre 110 - sentraler er godt nytt for de som trenger hjelp!
-
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, DSB, sier i en pressemelding 3. januar at de ønsker det skal bli mindre enn 11 110 - sentraler i Norge, mot dagens hele 20 sentraler.
 
For midtnorge betyr dette at sentralene i Ålesund og Namsos vil forsvinne og kun sentralen i Trondheim blir igjen.
 
For kundene, som er alle som trenger hjelp ved brann og ulykker, er dette et viktig framskritt. Forhåpentligvis følges dette i neste runde opp med en samordning av 110, 112 og 113 sentralene. Da får kunden endelig det fokus som er nødvendig for at ulykkene skal kunne håndteres effektivt. Med systemet vi har i dag oppleves forsinkelser og misforståelser. Det er beklagelig at enkelte av dagens fagsentraler fortsatt motarbeider samordning.
 
Fram til nå har hensynet til sysselsetting i distriktene gjort at det har blitt opprettholdt mange 110 - sentraler, selv om disse kvalitetsmessig ikke har hengt med i utviklinga. Tiden for enmannsbetjente sentraler er nå forhåpentligvis forbi.
 
For kommunene som er pliktige til å betale for 110 - tjenesten bør dette også være positivt. Vi vet at det nye nødnettet innføres i løpet av de kommende to årene og at dette koster svært mye. Med færre 110- sentraler kan kommunene håpe på at kostnadene kan holdes på samme nivå som nå, selv om kvaliteten økes.
 
 
-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord