Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

AKSJON BOLIGBRANN

Av Forebyggende 
29.11.2013
 
Første uka i desember (uke 49) vil noen av husstandene i Melhus og Midtre Gauldal få besøk av oss i forbindelse med årets aksjon boligbrann.
-

Over halvparten av alle boligbranner har sammenheng med menneskelig atferd og kan unngås med større grad av aktsomhet. Derfor arbeider vi målrettet for å bedre folks kunnskaper og holdninger til brannvern. Desember er årets mest brannfarlige måned og målet for Aksjon boligbrann er å sette et massivt søkelys på brannsikkerhet i private hjem.

Aksjon boligbrann

Aksjonen innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en tre-dagers landsomfattende boligkontroll.

Røykvarslerens dag 1. desember
På denne dagen fokuserer vi på at alle husstander skal ha fungerende røykvarslere. Dette innebærer testing hver måned og batteriskifte hvert år, med mindre man har røykvarslere med ti-års batteri, er tilkoplet det elektriske anlegget i boligen eller har FG-godkjent brannalarmanlegg. Aksjonen framhever også betydningen av å ha flere røykvarslere og at disse sammenkoples.

Tre-dagers boligkontroll
Disse dagene oppsøker vi flest mulig husstander for å ta en enkel kontroll, med vekt på veiledning og informasjon. Vi har fått tildelt materiell og besøker cirka 100 husstander i Melhus og Midtre Gauldal. Det er utarbeidet egne kontrollskjemaer som kontrollørene benytter ved boligbesøk. Boligeiere er ansvarlig for brannsikkerheten i eget hjem. Derfor er det også laget en sjekkliste for egenkontroll som man kan følge for å redusere brannrisikoen.

 
 
 
 
-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord