Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

UTRYKNINGSSTATISTIKK FOR 2013.

Av Arild Karlsen 
08.01.2014
 
Antall utrykninger økte litt i 2013, men antall branner ble redusert.
-
 

Det var totalt 261 utrykninger i 2013, fra brannstasjonene i Melhus og Midtre Gauldal. Dette er en økning fra året før, hvor det var 242 utrykninger. Tabell med oversikt over utrykningene i Melhus finner du her og oversikt for Midtre Gauldal finner du her.

Antallet utrykninger til bygningsbranner ble 12 i 2013 mot 17 i 2012 og gjennomsnittlig 14 i årene før. Antallet branner ble dermed lavere enn snittet. 9 av brannene skjedde i boliger og resten i offentlige bygg og næringsbygg. En positiv "trend" er at mange branner stanses av forebyggende tiltak eller av personer som har kunnskaper om slukking.

Det var heldigvis ingen som omkom i brann i vårt område i 2013.

Et grovt anslag over kostnader viser at brannskadene kunne ha beløpt seg til cirka 110 millioner kroner. Tidlig slukking og brannvesenets innsats reduserte skadene til bare omkring 13 millioner.
 
                    
Foto; Det brenner i pipa! Lundamo januar 2013.               Foto; Vannpumping, Brekkåsen april 2013.
 
I trafikken omkom en person i vårt område. Antallet utrykninger til trafikkulykker var 35 i 2013 og ligger omtrent på snittet for de foregående årene.
Antallet pipebranner er fortsatt lavt.
Utrykninger til bilbranner endte på 18 i 2013 og øker dermed noe fra tidligere år.

Utrykninger til automatiske brannalarmer registreres som unødig alarm dersom alarmen egentlig ikke var nødvendig og som "brannhindrende tiltak" dersom den var forårsaket av tørrkoking, levende lys og så videre. Antallet unødige alarmer har økt i forhold til snittet for årene før. Antallet brannhindrende tiltak ligger omtrent som snittet for årene før.

2013 var altså et ganske gjennomsnittlig år for brann- og redningsvesenet i Midtre Gauldal og Melhus.

-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord