Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

AKSJON MOT HYTTEBRANN.

Av Arild Karlsen 
10.04.2014
 
Fokus på trygg hyttekos!
-

Mange hytteskorsteiner blir ikke feid

 

Gauldal brann og redning IKS vil ha fokus på forebygging av hyttebranner. I samarbeid med forsikringsselskapet Tryg, Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, står de bak en kampanje rettet mot hyttefolket denne påsken.

-En ny undersøkelse viser at overraskende mange ikke har feid hytteskorsteinen på veldig lenge. En av tre respondenter i undersøkelsen sier at skorsteinen ikke er feiet de siste 10 årene, eller at de ikke vet når dette sist ble gjort. Vi oppfordrer derfor alle hytteeiere som ikke har fått feiet skorsteinen på en god stund om å få utført feiing. Dersom noen har spørsmål i tilknytning til dette, ta gjerne kontakt med oss på tlf. 48281550. Undersøkelsen om brannsikkerhet på hytta ble gjennomført i februar i år. 1300 hytteeiere og brukere fra hele landet deltok.

I påsken skal brannvesenets representanter ut å treffe hyttefolket for en hyggelig prat om brannsikkerhet. Da vil de også dele ut boksen «Trygg hyttekos», som består av et røykvarslerbatteri, et lite hefte om brannsikkerhet på hytta og et kortspill. På boksen er det også trykket en sjekkliste over de viktigste tingene som skal være på plass, for å sikre hytta mot brann.

-Vi håper å treffe mange hyttefolk på denne måten. Om alle gir dette den oppmerksomhet det fortjener, kan vi kanskje unngå tragiske hyttebranner i vårt område, sier Svenn Ola Krognes, leder forebyggende avdeling.

Bakgrunn:

Kampanjen utføres av brannvesenet i de fleste av landets store hyttekommuner.

 

 • Anslag viser at verdier for over 200 millioner kroner gikk tapt i hyttebranner sist år.
 • Feil montering, mangelfullt vedlikehold og feil bruk av pipe og ildsted er den klart vanligste brannårsaken.
 • Håndverksmessig egeninnsats er normalt vesentlig større på hytter enn i ordinære boliger. Dette kan gi større fare for brann.
 • Mange hytter ligger utenfor allfarvei, noe som ofte medfører lengre utrykningstid for brannvesenet til en hytte enn til en bolig.
 • Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler, i tillegg til et godkjent brannslokkeapparat eller en husbrannslange. På hytta må man selv være forberedt på å slokke en eventuell brann.

 

 

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

 

 • Sjekk røykvarsler hver gang dere tar i bruk hytta.

     Test også en gang i året med røyk.

 • Bytt batteri ved behov, minimum en gang per år.
 • Gå aldri fra levende lys.
 • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.
 • Sørg for å håndtere askeavfall på en forsvarlig måte.
 • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.
 • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.
 • Bruk godkjent installatør når det elektriske anlegget skal utbedres.
 • Sørg for å utføre alle bygningsmessige utbedringer iht. plan- og bygningsloven.

 

 

-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord