Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

UTREDNINGSDOKUMENTER.

Av Arild Karlsen 
17.10.2014
 
Her finner du dokumentene i forbindelse med Trøndelag brann- og redningstjeneste's utredning om samarbeid med Gauldal Brann og Redning IKS.
-
Dokumentene i forbindelse med utredningen er følgende;
 
 

 

 
Det er også utarbeidet tilleggsrapporter til ROS - analysen for hver kommune. Disse er unntatt offentlighet. Kontakt brannsjefen på 90725555 hvis du er interessert i disse.

Brannsjefen i TBRT har skrevet et notat  med kommentarer til saksframlegget til vårt styre om utredningen;


-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord