Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 

UTRYKNINGER I 2014.

Av Arild Karlsen 
07.01.2015
 
Her kan du lese om statistikken for utrykninger i 2014.
-

Det var totalt 233 utrykninger i 2014, fra brannstasjonene i Melhus og Midtre Gauldal. Dette er en nedgang fra året før, hvor det var 262 utrykninger. Tabell med oversikt over utrykningene i Melhus finner du her og oversikt for Midtre Gauldal finner du her.

Antallet utrykninger til bygningsbranner ble 14 i 2014 mot 12 i 2013 og gjennomsnittlig 14 i årene før. Antallet branner ble dermed helt gjennomsnittlig. 4 av brannene skjedde i boliger, 3 i fritidsboliger og resten i offentlige bygg og næringsbygg.

Det var heldigvis ingen som omkom i brann i vårt område i 2014.

Et grovt anslag over kostnader viser at brannskadene kunne ha beløpt seg til cirka 150 millioner kroner. Tidlig slukking av folk på stedet og brannvesenet reduserte skadene til bare omkring 6 millioner!
 
                   
Foto; Brann i tak på Høvdingplassen.               Foto; Øvelse kjemikalievern på Støren.
 
I trafikken omkom en person i vårt område, i en ulykke på Øysand. Antallet utrykninger til trafikkulykker var 30 i 2014 og ligger så vidt under snittet for de foregående årene.
 
Gauldal Brann og Redning IKS deltok i slukkinga av den store gressbrannen på Frøya. Vi hadde 26 mannskaper som deltok og fire av våre biler var i bruk der.
I den lange tørkeperioden var det totalforbud mot åpen ild utendørs i vårt område. Vi merket en liten økning i utrykninger til bål og lignende i denne perioden, sannsynligvis fordi folk var flinke til å melde fra når de så ulovlige bål.
 
Antallet pipebranner var bare 7 og det er svært lavt!
 
Utrykninger til bilbranner endte på 8 i 2014 og gikk dermed ned fra tidligere år.

Antallet unødige alarmer var 96 og det er likt med årene før, men antallet gikk opp i Midtre Gauldal og ned i Melhus.

2014 var altså et ganske gjennomsnittlig år for brann- og redningsvesenet i Midtre Gauldal og Melhus.

-

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord