GAULDAL BRANN OG REDNING IKS
 
FÆRRE UTRYKNINGER I 2017.
Av Arild Karlsen  
15.01.2018
 
Antall utrykninger gikk litt ned i 2017, og det er de unødige som er redusert.
-

Det var totalt 148 utrykninger i 2017, fra brannstasjonene i Melhus og Midtre Gauldal. Dette er en stor nedgang fra året før, hvor det var 186 utrykninger. Vi må mer enn 10 år bakover i tid for å finne år med færre utrykninger. Tabell med oversikt over utrykningene i Melhus finner du her, og oversikt for Midtre Gauldal finner du her.

Antallet utrykninger til bygningsbranner ble 11 i 2017. Antallet branner ble dermed helt gjennomsnittlig.
Det var ingen som omkom i brann i vårt område i 2017. Den klart største av brannene var rekkehsu som brant i Spjeldbakkan på Støren.
 
 
Antallet utrykninger til trafikkulykker var 24 i 2017 og ligger da på snittet for de foregående årene.
 
Antallet pipebranner var bare 6 og det fortsetter trenden med lite pipebranner.
 
Utrykninger til bilbranner endte på 8 i 2017 og ble dermed helt gjennomsnittlig.
Antallet unødige alarmer var 45 og det er en stor reduksjon. For bare få år siden var vi oppe i et snitt på 100 unødige alarmer.
 
2017 var altså et år med reduksjon i antall unødige alarmer, og dermed færre utrykninger totalt, men for øvrig omtrent samme frekvens på øvrige utrykningstyper.
-