GAULDAL BRANN OG REDNING IKS
 
FEIING OG TILSYN I FRITIDSBOLIGER
Av Herbjørg Mjøen Ishol  
01.04.2019
 
Fakturaen for feiing og tilsyn i fritidsbolig er i disse dager på vei ut til deg som er registrert som eier av fritidsbolig beliggende i Melhus og Midtre Gauldal.
-
Statistikken viser at feil montering, mangelfullt vedlikehold og feil bruk av skorstein og ildsted er den klart vanligste brannårsaken når det gjelder branner i hytter og fritidsbebyggelse. Det er grunnen til at også fritidsboliger nå omfattes av kravet om feiing og tilsyn.
 
Kommunestyrene i Melhus og Midtre Gauldal har vedtatt et årlig feie- og tilsynsgebyr, med utgangspunkt i feiing og tilsyn hvert 12 år. Hyppigheten vil etter første besøk bli regulert i forhold til tilstanden for hvert enkelt fyringsanlegg. Gebyrsatsene for 2019 finner dere her.
 
Gebyret er sendt ut til den som står registrert som eier av fritidsboligen i det kommunale GAB-registeret. Ved flere eiere, sendes det ut en faktura. Skulle det være at fakturaen er sendt til feil eier, tidligere eier (og hvor eiendomsregisteret ikke er oppdatert) eller at det er registrert flere fyringsanlegg enn det som faktisk finnes på eiendommen, ber vi om at dere tar kontakt med oss på tlf. 48 28 15 50 eller post@gbriks.no.
 
Det kan gis fritak for gebyr etter skriftlig søknad fra eier der hvor pipeløpet ikke er tilknyttet ildsted eller der hvor fyringsanlegget ikke er i bruk. Skjema for slik søknad er tilgjengelig på siden "Skjema".
-