GAULDAL BRANN OG REDNING IKS
 
LEDIG STILLING SOM LÆRLING I FEIERFAGET
Av Herbjørg Mjøen Ishol  
29.04.2019
 
Hvis du kan tenke deg å jobbe med brannforebyggende oppgaver i et variert arbeidsmiljø, er feierfaget noe for deg.
-
Feierfaget er et særløpsfag med tre års opplæring i bedrift etter Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev som feier.
 
Arbeidsoppgaver
Arbeidet omhandler i hovedsak informasjonsarbeid om brannsikkerheten i boliger og fritidsboliger gjennom tilsyn, og feiing av røykkanaler. I løpet av utdanningen vil du lære å føre tilsyn med fyringsanlegg for å sikre at fyringsanlegget er i orden og sikkert å bruke, informere om brannsikkerhetstiltak i hjemmet, utføre feiing, produsere verktøy for feiing og utføre andre brannforebyggende oppgaver.
 
Mesteparten av fagopplæringen vil foregå gjennom praktisk arbeidet i feiervesenet. I tillegg må du gjennomføre obligatorisk opplæring ved Norges brannskole på til sammen 17 uker fordelt på 3 perioder. 
 
Kvalifikasjoner
For å bli lærling må du ha gjennomført grunnutdanning i tekniske byggfag (Vg 1) eller ha tilsvarende realkompetanse. Du må ha god helse og tilfredsstille helsekravene til førerkort klasse B. Vi forventer at du i løpet av læretida tar førerkort klasse B.
 
Du må like å ha kontakt med folk og kunne jobbe selvstendig.
 
Kvinner oppfordres til å søke.
 
Informasjon
Gauldal brann og redning IKS dekker kommunene Melhus og Midtre Gauldal. Vi er per i dag 10 ansatte på heltid og 83 ansatte på deltid. Vi har kontorer og oppmøtested på Melhus og Støren og som lærling må du må påregne å skulle jobbe ut fra begge disse stedene.
 
Fra oss kan du vente deg en utfordrende og allsidig hverdag i et åpent og engasjert miljø. 
 
Har du spørsmål om stillingen eller ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med oss på telefon 48281550.
 
Skriftlig søknad sendes til post@gbriks.no innen 29. mai 2019.
-