GAULDAL BRANN OG REDNING IKS
 
HUSK BÅLFORBUDET!
Av Herbjørg Mjøen Ishol  
01.08.2019
 
Meteorologisk institutt beregner fare for skogbrann, samt gress- og lyngbrann, for rundt 100 steder over hele landet, herunder Soknedal og Kotsøy. Faren for skogbrann vurderes nå som så høy (oransje farevarsel) at vi ønsker å minne om det generelle bålforbudet.
-
 

-