GAULDAL BRANN OG REDNING IKS
 
ÅPEN BRANNSTASJON LØRDAG 21. SEPTEMBER 2019
Av Herbjørg Mjøen Ishol  
06.09.2019
 
Singsås brannstasjon og Gåsbakken brannstasjon åpner dørene for bygdafolk og andre interesserte kl. 11 til kl. 14.
-
Kom og bli se hvordan vi har det på brannstasjonen og bli kjent med oss som jobber der. 
 
Foreløpig ser programmet slik ut:
Singsås brannstasjon Gåsbakken brannstasjon
11:00 Brannstasjonen åpner 11:00 Brannstasjonen åpner
11:00 Offisiell åpning av det nye tilbygget 13:00 Offisiell åpning av det nye tilbygget
13:45 Trekning av vinner av rebusløypa 13:45 Trekning av vinner av rebusløypa
14:00 Arrangementet avsluttes
Tusen takk for i år!
14:00 Arrangementet avsluttes
Tusen takk for i år!   
 https://goo.gl/maps/TKynRyHm4opaZLVYA  https://goo.gl/maps/ALM5SiChfPAr87Cs7-