GAULDAL BRANN OG REDNING IKS
 
BRANNFOREBYGGER SØKES
Av Herbjørg Mjøen Ishol  
20.09.2019
 
Vil du være med på laget? Vi har ledig 100% stilling som branningeniør eller branninspektør. Søk innen 24.oktober 2019.
-

Gauldal Brann og Redning IKS dekker kommunene Melhus og Midtre Gauldal og har i dag 10 heltidsansatte og 80 deltidsansatte, fordelt på 8 brannstasjoner. Forebyggende avdeling har blant annet ansvar for risikobasert tilsyn med 140 objekter, informasjon- og motivasjonsvirksomhet, forebyggende arbeid for risikogrupper og feiing og tilsyn med 12500 fyringsanlegg.


Arbeidsoppgaver

Stillingen gir utfordrende oppgaver med forebyggende arbeid, blant annet:

 • Tilsyn med særskilte brannobjekter og andre objekter, blant annet anlegg for oppbevaring og bruk av farlige stoffer.
 • Informasjonsarbeid.
 • Saksbehandling innenfor fagområdet.
 • Det kan være aktuelt med deltakelse i overbefalsvakt, eller som brannkonstabel deltid, avhengig av kvalifikasjoner, helse og bosted.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner:

 • Utdannelse i henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, § 7-6. (Ingeniør, annen relevant høyskole eller særskilt brannteknisk utdannelse, alternativt yrkesutdanning for brannkonstabel eller feiersvenn).
 • Norges brannskoles forebyggende kurs.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Gode IKT – kunnskaper.
 • Erfaring fra relevant stilling.
 • Personlig egnet, samarbeidsvillig, serviceinnstilt, lojal, engasjert, og interessert.
 • Førerkort klasse B og disponerer bil.
 • Kompetansebevis for utrykningskjøring for søkere som ønsker deltakelse i overbefalsvakt.

 

Ved tilsetting av søker som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene må vedkommende forplikte seg til å gjennomføre nødvendig opplæring etter tilsetting.

 

Vi tilbyr

Hos oss kan du vente deg en utfordrende og allsidig hverdag i et åpent og engasjert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, bedriftshelsetjeneste og lønn etter avtale. Kontorsted vil være enten Melhus eller Støren.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i KLP.

 

Informasjon

Har du spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt leder forebyggende avdeling på telefon 90734444.

Skriftlig søknad sendes Gauldal Brann og Redning IKS, Postboks 309, 7223 Melhus eller post@gbriks.no innen 24. oktober 2019.

-