GAULDAL BRANN OG REDNING IKS
 
TAKK FOR BESØKET!
Av Herbjørg Mjøen Ishol  
23.09.2019
 
Åpen brannstasjon i helga som var ble godt besøkt. Takk for besøket til dere som kom!
-
Trønderbladet besøkte Singsås brannstasjon. Reportasjen fra besøket finner dere her (NB! Pluss-sak): 
 
-