GAULDAL BRANN OG REDNING IKS
 
BRANNKONSTABEL DELTID
Av Herbjørg Mjøen Ishol  
22.11.2019
 
Vi har ledige stillinger som brannkonstabel deltid ved våre brannstasjoner i Singsås, Budal, Soknedal, Lundamo, Korsvegen og Melhus.
-
Stillingene utgjør cirka 30 timer øvelser per år.
Godtgjøring for utrykninger og eventuelt vakt kommer i tillegg.
Søker må ha hovedarbeidsgiver og bosted i området ved sin lokale brannstasjon.
Kvinner oppfordres til å søke.
Søkere med førerkort klasse C vil bli prioritert.
De som ansettes må bestå helsekontroll og fysisk test.
 
Søknadsfrist for første inntak er 16. desember 2019.
 
Nærmere opplysninger fås på telefon 948 35 925.
 
Søknad sendes til; post@gbriks.no

-