GAULDAL BRANN OG REDNING IKS
 
HUSK Å BYTTE BATTERIENE 1. DESEMBER
Av Herbjørg Mjøen Ishol  
27.11.2019
 
Alle røykvarslerbatterier må byttes minst én gang i året. Gjør det til en vane å bytte dem på Røykvarslerdagen!
-
Røykvarslerdagen er et samarbeid mellom Norsk brannvernforening, DSB, DLE, Brannvesenet og Gjensidige.
 
Fredag 29. november kan dere treffe oss på Domussenteret på Støren og Melhustorget på Melhus. Da står vi på stand for å minne om at alle røykvarslerbatterier må byttes minst én gang i året.
 
Nye batterier i røykvarslerne på Røykvarslerdagen 1. desember er en god vane!
 
 
 


-