GAULDAL BRANN OG REDNING IKS
 
RETUR AV FYRVERKERI
Av Herbjørg Mjøen Ishol  
03.01.2020
 
Sitter du igjen med fyrverkeri som ikke ble brukt eller fyrverkeri som ikke gikk av som det skulle etter nyttårsaften?
-
Ubrukt eller skadet fyrverkeri leveres tilbake der hvor du kjøpte det.
Forhandler er forpliktet til å motta returvarer og skal ha kompetanse for forsvarlig håndtering, oppbevaring og transport tilbake til importør/sikker destruksjon.

Forhandler av eksplosiv vare eller produkt som inneholder eksplosiv vare, har plikt til å ta varen i retur når den skal tas ut av bruk og kasseres. (Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 16-2.)
 

-