GAULDAL BRANN OG REDNING IKS
 
VI SØKER LÆRLING I FEIERFAGET
Av Herbjørg Mjøen Ishol  
13.02.2020
 
Hvis du kan tenke deg å jobbe med brannforebyggende oppgaver i et variert arbeidsmiljø er feierfaget noe for deg. Vi har ledig lærlingeplass fra sommeren 2020.
-

Feierfaget er et særløpsfag med tre års opplæring i bedrift etter Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev som feier.

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidet omhandler i hovedsak informasjonsarbeid om brannsikkerheten i boliger og fritidsboliger gjennom tilsyn, og feiing av røykkanaler. I løpet av utdanningen vil du lære å føre tilsyn med fyringsanlegg for å sikre at fyringsanlegget er i orden og sikkert å bruke, informere om brannsikkerhetstiltak i hjemmet, utføre feiing, produsere verktøy for feiing og utføre andre brannforebyggende oppgaver.

 

Mesteparten av fagopplæringen vil foregå gjennom praktisk arbeid i feiervesenet. I tillegg må du gjennomføre obligatorisk opplæring ved Norges brannskole på til sammen 17 uker fordelt på 3 perioder.

Kvalifikasjoner

For å bli lærling må du ha gjennomført grunnutdanning i tekniske byggfag (Vg 1) eller ha tilsvarende realkompetanse. Du må ha god helse og tilfredsstille helsekravene til førerkort klasse B. Vi forventer at du i løpet av læretida tar førerkort klasse B.

 

Du må like å ha kontakt med folk og kunne jobbe selvstendig.

 

Kvinner oppfordres til å søke.

 

Informasjon

Gauldal Brann og Redning IKS dekker kommunene Melhus og Midtre Gauldal. Vi er per i dag 10 ansatte på heltid og 83 ansatte på deltid. Vi har kontorer og oppmøtested på Melhus og Støren og som lærling må du påregne å skulle jobbe ut fra begge disse stedene.

 

Fra oss kan du vente deg en utfordrende og allsidig hverdag i et åpent og engasjert miljø.

 

Har du spørsmål om stillingen eller ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med oss på telefon 48281550.

 

Skriftlig søknad sendes til post@gbriks.noinnen 6. mars 2020.

-