GAULDAL BRANN OG REDNING IKS
 
KORONATILTAK I BRANNVESENET
Av Herbjørg Mjøen Ishol  
11.03.2020
 
Som en del av flere tiltak for å begrense smitterisiko, er kontorene på Melhus og Støren stengt for besøkende. Vi har i tillegg avsluttet det aller meste av utadrettet aktivitet.
-
Vi vurderer fortløpende hvordan vi best mulig skal opprettholde vår beredskapsevne. Som en del av dette arbeidet, er kontorene på Melhus og på Støren nå stengt for besøkende. Ta i stedet kontakt med oss på telefon 48281550 eller post@gbriks.no.
 
Det er i tillegg innført begrensninger på brannvesenets aktivitet og feierne har innstilt sin aktivitet ut mot publikum.
 
Informasjon til publikum er tilgjengelig på hjemmesidene til Melhus kommune og Midtre Gauldal kommune, i tillegg til daglige oppdateringer på Folkehelseinstituttets egne nettsider.

-