Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50          Faks: +47 72 85 81 98       Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 
FEIE- OG TILSYNSTJENESTEN.
 

Alle kommuner er pålagt å sørge for feiing og tilsyn av fyringsanlegg for oppvarming av byggverk. I Melhus og Midtre Gauldal kommuner ivaretas denne oppgaven av feierne i Gauldal Brann og Redning. Feiing gjøres i første rekke for å opprettholde god trekk og forebygge brann. Tilsynet er hovedsaklig en brannforebyggende oppgave.

Feiing og tilsyn er behovsprøvd. Det vil si at hvert pipeløp skal feies så ofte som det er nødvendig for å være trygt. Noen har behov for feiing hvert år, noen annethvert, noen hvert fjerde, hvert sjette eller hvert åttende. Tilsyn med fyringsanlegget gjøres hos de fleste hvert 4. år, men der hvor alt er i orden kan tilsyn gjøres sjeldnere. Hos noen er det nok med tilsyn hvert sjette år og de aller beste klarer seg med hvert åttende år.

På disse sidene kan du lese mer om (klikk for mer informasjon):

Om feiervesenet i Melhus og Midtre Gauldal
Gauldal brann og redning IKS fire faglærte feiere som til sammen utfører feiing og tilsyn med i overkant av 7500 skorsteiner. 
 
Driften av feietjenesten finansieres gjennom feie- og tilsynsgebyret som hvert år vedtas av kommunestyrene i eierkommunene. Gebyret er differensiert i forhold til nødvendig feiehyppighet og sendes ut til huseierne i kommunene i løpet av første kvartal.
 
Årlig gebyr for lovbestemt feiing og tilsyn i 2018 (inkl. mva):
- Tilsyn hvert 4. år
- Tilsyn hvert 6. år
- Tilsyn hvert 8. år
kr.396,-
kr.263,-
kr.197,-
- feiing hvert 8. år
- feiing hvert 6. år
- feiing hvert 4. år
- feiing hvert 2. år
- feiing hvert år
kr. 77,-
kr.103,-
kr.155,-
kr.309,-
kr.619,-
 
 
(Regulativet gjelder inntil videre under forutsetning om at Midtre Gaulda kommune vedtar feiing og tilsyn for fritidsboliger. Hvis ikke vil det bli en økning på 18 %).
 
 
Informasjon fra feieren
For å svare på en del av spørsmålene mange har, er brosjyren "Feieren informerer" laget. Brosjyren ble sendt ut sammen med gebyret i februar 2010.
 
Brosjyren finner du her eller du kan ta kontakt med oss for å få den tilsendt.
 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord