Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50          Faks: +47 72 85 81 98       Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 
FEIE- OG TILSYNSTJENESTEN.
 

Alle kommuner er pålagt å sørge for feiing og tilsyn av fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger. I Melhus og Midtre Gauldal kommuner ivaretas denne oppgaven av feierne i Gauldal Brann og Redning. Feiing gjøres i første rekke for å opprettholde god trekk og forebygge brann. Tilsynet er hovedsaklig en brannforebyggende oppgave.

Feiing er i dag behovsprøvd. Det vil si at hvert pipeløp skal feies minimum hvert 4. år, eller hyppigere dersom det er nødvendig. I tilegg skal det føres tilsyn med fyringsanlegget hvert 4. år.

På disse sidene kan du lese mer om (klikk for mer informasjon):

Om feiervesenet i Melhus og Midtre Gauldal
I Gauldal brann og redning IKS er vi 4 faglærte feiere og 1 lærling som til sammen utfører feiing og tilsyn med i overkant av 7500 skorsteiner. 
 
Driften av feietjenesten finansieres gjennom feie- og tilsynsgebyret som hvert år vedtas av kommunestyrene i eierkommunene. Gebyret er differensiert i forhold til nødvendig feiehyppighet og sendes ut til huseierne i kommunene i løpet av første kvartal.
 
Årlig gebyr for lovbestemt feiing og tilsyn i 2016 (inkl. mva):
-tilsyn med fyringsanlegg (utføres hvert 4. år)
kr. 385,-
- feiing som utføres hvert 4. år
kr. 151,-
- feiing som utføres hvert 2. år
kr. 302,-
- feiing som utføres hvert år
kr. 602,-
 
Informasjon fra feieren
For å svare på en del av spørsmålene mange har, er brosjyren "Feieren informerer" laget. Brosjyren ble sendt ut sammen med gebyret i februar 2010.
 
Brosjyren finner du her eller du kan ta kontakt med oss for å få den tilsendt.
 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord