Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 
FEIING
 

Hyttefeiing 2019En av feiernes hovedoppgaver er rengjøring av skorstein (pipe) for å opprettholde god trekk og redusere faren for brann. God trekk er viktig for at ildstedet skal utnytte veden godt og forurense minst mulig. God utnyttelse av veden fører samtidig til at mengden brennbart sot i skorsteinen reduseres og med det faren for sotbrann.
 
Alle røykkanaler for oppvarming av rom og bygninger skal feies etter behov. Dette er hjemlet i forebyggendeforskriftens § 17.
 
Nødvendig feiehyppighet fastsettes av feieren på bakgrunn av en vurdering av type og mengde sot i hvert enkelt pipeløp. På et bolighus med flere fyringsanlegg, er det ikke uvanlig at ett eller to pipeløp har behov for hyppigere feiing enn resten. Hvis du er hjemme når vi kommer, informerer vi deg muntlig om hvilke vurderinger vi har gjort. Er du ikke hjemme, legger vi igjen skriftlig informasjon. 
 
Varsel og gjennomføring av feiing
For at vi skal kunne gjennomføre feiing og tilsyn på en rasjonell måte, følger feierne en forhåndsoppsatt rute. Ruta vil variere fra år til år, avhengig av hvilke eiendommer som skal ha tilbud om feiing det aktuelle året.
 
Når du får varsel om feiing, er det viktig at du leser hele meldingen. Varselet sendes på sms 2-5 dager før planlagt feiing av boligeiendommer og 5 uker før planlagt feiing av fritidsboliger. I tillegg sendes det en påminnelse for feiing av fritidsboliger noen dager før, for å være sikker på at dere ikke har glemt at vi kommer.
 
Slik ser feievarselet ut: 
 Tekst sms-varsel feiing bolig
 
 
Når du får tekstmeldingen, er det viktig at du går inn på linken og gir oss en bekreftelse på at det er klartgjort for feiing. Da vet vi at alt er i orden og vi kan gjennomføre feiing som planlagt.

Har du ikke mobiltelefon, men er registrert i folkeregisteret med fasttelefon, vil du motta en talemelding som inneholder samme informasjon som sms-en. Har du mobiltelefon som ikke er registrert i ditt navn (firmatelefon), kan du registrere deg på www.servicevarsling.no for å få varsel på sms.
 
 

 

Viktig: Hvis du har vært bortreist og fikk varsel mens du var borte, ta kontakt med oss for å gjøre en ny avtale om feiing. Hvis feierne fortsatt er i nærområdet, vil feiing normalt bli utført i løpet av noen dager. Hvis ikke, vil du få nytt varsel senere på året.

 

 

 

Ta ut sotet
Hvis du ikke har mulighet til å være hjemme når feieren kommer, må du huske å ta ut sotet fra sotluka. Sotet fra vanlig vedfyring kan kastes i restavfallet.

 

 


 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord