Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 
HVA KREVES AV SIKRINGSUTSTYR?
 

 
Litt om bakgrunnen for kravet om sikringsutstyr på taket
Hos de aller fleste feies skorsteinen fra taket. Feieren skal kunne ferdes sikkert på taket og kunne utføre feiing fra et sikkert sted uansett årstid. I tillegg skal sikringsutstyret sørge for at feieren kan ferdes på taket uten å forårsake skade på taktekkingen. Det er ditt ansvar som huseier å sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget. Dette ansvaret er hjemlet i forebyggendeforskriftens § 6.
"Etter å ha mottatt et varsel om feiing eller tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget."
 
Hva kreves?
Der hvor feiing skjer feiing fra tak med helling utover, skal det være fastmontert takstige eller -trinn helt opp til arbeidsstedet ved skorsteinen. På tak med flere skorsteiner, skal det være takbru eller stige/trinn til hver skorstein.
 
Er gesimshøyden over 5 meter, skal det være montert stigefeste for feste av løs stige. Stigefeste vil i tillegg til å hindre stigen i å gli sidelengs, beskytte takrenna/anleggsflata der stigen settes opp. Feierne har selv med seg stige for å komme seg opp på taket.
 
Takstige/-trinn, takbru og feieplattform skal være fastgjort i takkonstruksjonen, være av korrosjonsbestandig metall og utformet med sklisikre trinn. Er skorsteinen høyere enn 1,2 meter over tak, skal det være montert feieplattform eller feieluke. 
 
Som alternativ til feiing fra tak, kan det monteres feieluke på loftet der hvor det er egnet. Du som er huseier må da sørge for at noen er hjemme når det blir varslet om feiing.
 
Generelt skal takstige, -trinn, takbru og plattform tilfredsstille følgende krav:
- Må være laget av metall.
- Må være korrosjonsbestandig.
- Må være fastgjort i takkonstruksjonen. Det må være minst to festepunkter for hver del og stiger skal minst være festet øverst og nederst på taket.
- Må tåle minst 150 kg statisk belastning.
- Må kunne brukes som forankringspunkt for sikkerhetstau/sikringssele.
- Må ha sklisikre trinn med utforming som hindrer utglidning også til siden
- Er avstanden fra takflata til topp skorstein større enn 1,2 m, skal det finnes fastmontert plattform eller feieluke. 

Gjeldende retningslinje for takstige, trinn, takbru eller plattform finner du her
 
 
Det finnes mange ulike løsninger for forskjellige typer tak og hellingsgrader. Husk at ingenting varer evig! Takstige og –trinn trenger ettersyn og vedlikehold på lik linje med resten av taket.
 

DITT ANSVAR – VÅR TRYGGHET!

Huseier skal sørge for feieren skal kunne utføre feiing trygt og sikkert, uansett årstid og føreforhold.

 

 

 

Feiing

 
 
HVORFOR GODKJENNES IKKE SKORSTEINEN SOM FORANKRINGSPUNKT?
Skorstein skal være oppsatt med klaring til tak og etasjeskiller for å motvirke lastoverføring fra tilliggende bygningsdeler og for at skorsteinen skal ha mulighet for å bevege seg fritt i forhold til omkringliggende konstruksjoner. Elementskorsteiner armeres vanligvis fra toppen og ned gjennom takbåndet, men kun for å hindre at skorsteinen selv brekker. Teglskorsteiner er vanligvis uten armering.
 
Så vidt vi har oversikt over, er det ingen produsenter som leverer skorsteiner som også er dimensjonert for å være forankringspunkt. 
 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord