Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 
NY OVN ELLER ANDRE ENDRINGER PÅ FYRINGSANLEGGET
 

Har du gjort endringer på fyringsanlegget? 
 
Eieren av et byggverk skal melde fra til oss når det er installert nytt ildsted eller gjort andre andre vesentlige endringer av fyringsanlegget. Denne meldeplikten er hjemlet i forebyggendeforskriftens § 6. Installerer du et nytt ildsted, ligger det normalt et innmeldingsskjema i bak i monteringsanvisningen.
 
 
Det kan være en teknisk krevende jobb å montere et nytt ildsted. Vår anbefaling er derfor å bruke fagfolk. Uansett er det viktig at monteringsanvisningen følges. 
 
Ta vare på monteringsanvisningen!
 
Bytter du ut ovnen eller setter inn ny ovn, skal ildstedet du setter inn være rentbrennende. Ovnen eller peisen er da testet og godkjent iht. norsk standard NS 3059. Unntatt fra utslippskravet er ovner produsert før 1940, kleberstens- og kakkelovner, når disse naturlig inngår og er en vesentlig del av interiøret i det rommet der ildstedet skal stå.
 
En ny ovn gir 30-50% mer varme og forurenser mye mindre enn en gammel ovn. Som regel blir behovet for feiing mindre, slik at de som skifter til nytt, rentbrennende ildsted som oftest får igjen noe av investeringen i form av lavere gebyrsats.

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord