Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50          Faks: +47 72 85 81 98       Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 
NY OVN ELLER ANDRE ENDRINGER PÅ FYRINGSANLEGGET
 

Endringer på fyringsanlegget skal meldes inn til oss jf. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-4. Installerer du et nytt ildsted, ligger det normalt et innmeldingsskjema i bak i monteringsanvisningen. Hvis ikke kan dette skjemaet benyttes.
 
I eksisterende bolig er installasjon av ildsted ikke søknadspliktig iht. plan- og bygningsloven. I nybygg er installasjon av ildsted søknadspliktig iht. plan- og bygningsloven. Innstallasjon av ildsted kan være en teknisk krevende jobb og vi anbefaler at fagfolk benyttes.
 
Bytter du ut ovnen eller setter inn ny ovn, er det krav om at onen skal være rentbrennende. Unntatt fra utslippskravet er ovner produsert før 1940, kleberstens- og kakkelovner.
 
Installerer du ny ovn, sparer du både lommeboka og miljøet. En ny ovn gir 30-50% mer varme og forurenser mye mindre enn en gammel ovn. Samtidig reduseres normalt behovet for feiing, slik at de som skifter til nytt, rentbrennende ildsted som oftest får redusert sats for feie- og tilsynsavgiften.

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord