Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50          Faks: +47 72 85 81 98       Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 
TILSYN MED FYRINGSANLEGGET
 

Hvorfor tilsyn?
Tilsyn med fyringsanlegget er innført som følge av at brannstatistikken viser at branner i tilknytning til piper og ildsteder som oftest skyldes manglende vedlikehold, feil montering eller bruk. Hensikten med tilsynet er å avdekke feil og mangler på ildsted og skorstein for å forebygge brann eller annen skade og samtidig sikre at fyringsanlegget fungerer som forutsatt.
Varsel og gjennomføring
Tilsynet varsles med lapp (hvit, A4) i postkassen minst 2 dager før feieren kommer. På varselet er det krysset av for hvilket tidsrom på dagen du kan forvente at feieren banker på din dør. Ta kontakt på forhånd hvis tidspunktet ikke passer.
 
Etter tilsynet får huseieren en skriftlig tilbakemelding som angir hvilke avvik som ble påpekt. Noen avvik kan rettes der og da. Oppdages det avvik som ikke kan rettes på stedet, skal huseier gi feiervesenet en tilbakemelding innen 30 dager på når og hvordan feilen blir rettet.
 
Tilbakemelding
Er avvikene kostbare eller svært tidkrevende å rette, krever vi altså ikke at feilen skal være rettet i løpet av de 30 dagene, men det skal gis en tilbakemelding med en konkret tidsplan som sier noe hva som skal gjøres og når det vil bli gjort. Hvis tilbakemeldingsskjemaet som er vedlagt rapporten ikke benyttes og huseieren har flere hus, er det viktig at det blir angitt hvilken eiendom, evt. hvilket hus tilbakemeldingen gjelder.
 
Når feieren er hos deg
Tilsynet er i første rekke en gjennomgang av fyringsanlegget, men feieren kan også bistå med en sjekk av røykvarsler, slokkeutstyr og rømningsveier fra boligen. Feieren er fagmann på fyring og svarer gjerne på spørsmål om fyring og hvordan du best mulig kan sikre deg mot at brann skal oppstå i boligen din!
 
 

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord