Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 
TILSYN MED FYRINGSANLEGGET
 

Eier skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt (forebyggendeforskriften § 6). Brannstatistikken har over flere år vist at branner i tilknytning til fyringsanlegg (ovn/peis og tilhørende skorstein) som oftest skyldes manglende vedlikehold, feil montering eller bruk. Hensikten med tilsyn er å avdekke feil og mangler for å forebygge brann eller annen skade og samtidig sikre at fyringsanlegget fungerer som forutsatt. I tillegg ønsker vi å bidra til en litt mer brannsikker hverdag for deg og dine gjennom informasjon og tips.
Tilsyn fritidsbolig-2Tilsyn fritidsbolig
Varsel og gjennomføring
Tilsyn gjennomføres på samme måte som feiing etter behov og baserer seg på en vurdering gjort etter feierens siste besøk. Behovprøvd tilsyn ble innført da dagens forebyggendeforskrift trådte i kraft fra 01.01.2016. De fleste boliger er derfor satt opp på tilsyn hvert 4. år. Feiing og tilsyn av fritidsboliger kom først i gang i 2019. Før første besøk er fritidsboliger satt på tilsyn hvert 12. år, men vi tar sikte på å tilby tilsyn til alle fritidsboliger i begge kommunene innen utgangen av 2025. 
 
Tilsynet varsles på sms 2-5 dager før feieren kommer. I varselet står det hvilken dag og hvilket tidsrom på dagen feieren planlegger å komme. Du må sørge for at noen er hjemme og kan ta i mot oss når vi kommer (jf. forebyggendeforskriftens § 6). For å begrense ventetiden, men samtidig sørge for best mulig gjennomføring, varsles tilsynet innenfor 2-timers intervaller; mellom 8 og 10, mellom 10 og 12 eller mellom 12 og 14.
 
Varselet du får på telefonen ser omtrent slik ut: 
 Tekst sms-varsel tilsyn bolig
 
 
I fritidsboliger gjennomføres feiing og tilsyn samtidig. Tilsyn og feiing i fritidsboliger varsles  5 uker før planlagt feiing og tilsyn. I tillegg sender vi ut en påminnelse på sms noen dager før.
På samme måte som ved tilsyn i boliger, varsles tilsynet i 2-timers intervaller. Vi ber imidlertid om forståelse for at vi ikke alltid klarer å forutse hvor lang tid hvert tilsyn varer.
 
Er det vanskelig for deg å være hjemme/på hytta på tidspunktet som er varslet, kan du ta kontakt med den feieren som har sendt deg varselet mellom 07:30 og 14:30 i så god tid på forhånd som mulig. Hvis feieren ikke har mulighet til å ta telefonen når du ringer, kan du legge igjen en beskjed, så ringer vi tilbake så fort vi har anledning. Alternativt kan du ringe vårt sentralbord på telefon 48281550 mellom 07:30 og 14:30. 
 
Har du ikke mobiltelefon, men er registrert i folkeregisteret med fasttelefon, vil du otta en talemelding som inneholder samme informasjon som sms-en. Har du mobiltelefon som ikke er registrert i ditt navn (firmatelefon), kan du registrere deg på www.servicevarsling.no for å få varsel på sms.
 
Var ikke alt i orden?
Etter gjennomført tilsyn får du en skriftlig tilbakemelding som angir hvilke avvik som ble påpekt. Noen avvik kan rettes der og da. For avvik som ikke kan rettes på stedet, må du gi oss i feiervesenet en skriftlig tilbakemelding innen 30 dager på når og hvordan feilen blir rettet.

Noen avvik kan være kostbare eller svært tidkrevende å rette. Slike avvik må ikke være rettet innen 30 dager, men du må i løpet av disse 30 dagene gi oss en skriftlig tilbakemelding med en konkret tidsplan som sier hvordan og når du planlegger å rette avviket/avvikene. Det må klart framgå av tilbakemeldingen hvilket hus/ildsted tilbakemeldingen gjelder. Bruk gjerne tilbakemeldingsskjemaet vedlagt rapporten.
 

Tilsynet er i første rekke en gjennomgang av fyringsanlegget, men feieren bistår gjerne med en sjekk av røykvarsler, slokkeutstyr og rømningsveier fra boligen.
Spør gjerne om fyring og hvordan du best mulig kan sikre deg mot at brann skal oppstå i boligen din!
 
 

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord