Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50          Faks: +47 72 85 81 98       Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 
GEBYR FOR LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN
 

Feie- og tilsynsgebyret vedtas hvert år av kommunestyrene i eierkommunene og beregnes ut fra at kommunene skal drive feie- og tilsynstjenesten til selvkost. Det tillates oppbygning av fond, men det tillates ikke at midler tatt inn over feie- og tilsynsgebyret benyttes til andre formål enn lovbestemt feiing og tilsyn. Gebyret skal derfor ikke dekke kostnadene knyttet til servicetjenester som feiervesenet tilbyr; kontroll av nymontert ildsted, feiing i fritidsboliger, fyrkjeler etc.

 
For å gjøre prosessen med utfakturering av gebyret mest mulig effektivt, faktureres gebyret en gang årlig med en differensiert sats avhengig av nødvendig feiehyppighet. Nødvendig feiehyppighet vurderes av feieren i hvert enkelt tilfelle, og gjelder i perioden fra siste besøkstidspunkt til neste. Ved beregning av betalingssatsene er det tatt hensyn til at tilsyn er mer ressurskrevende enn feiing.
 
Hjemmelsgrunnlag for innkreving av avgift finnes i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver § 28 annet ledd, samt Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-5.
 
Gebyr for lovbestemt feiing og tilsyn i 2014 (inkl. mva)
- tilsyn med fyringsanlegg kr. 321,50
- feiing hvert 4. år kr. 126,-
- feiing hvert 2. år kr. 252,-
- feiing årlig kr. 504,-
Innkreving av gebyret skjer en gang årlig, normalt i perioden januar/februar.
 
Gebyret beregnes pr. pipeløp tilknyttet ildsted.
 
For informasjon om kriterier for fritak og søknadsskjema, se her.

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord