Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 
GEBYR FOR LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN
 

Feie- og tilsynsgebyret vedtas hvert år av kommunestyrene i Melhus og Midtre Gauldal kommuner og beregnes ut fra at kommunene skal drive feie- og tilsynstjenesten til selvkost. Midler tatt inn gjennom feie- og tilsynsgebyret skal kun finansiere lovbestemt feiing og tilsyn. Servicetjenester utført av feiervesenet faktureres separat.

 
For å gjøre prosessen med utfakturering av gebyret mest mulig effektivt, er det vedtatt at gebyret skal sendes ut årlig. Gebyret beregnes pr. pipeløp tilknyttet ildsted med en sats basert på behovet for feiing og tilsyn slik den ble vurdert av feieren etter siste feiing/tilsyn. Ved beregning av gebyrsatsene er det tatt hensyn til at tilsyn er mer ressurskrevende enn feiing.
 
Gebyrregulativ for lovbestemt feiing og tilsyn gjeldende for året 2020:
Tilsyn
Hvor ofte:
Gebyr per år, med mva.
" Hvert 12. år
kr. 156,-
" Hvert 10. år kr. 187,-
" Hvert 8. år kr. 234,-
" Hvert 6. år
kr. 312,-
" Hvert 4. år  kr. 468,-
Feiing Hvert 12. år kr. 61,- 
" Hvert 10. år
kr. 73,- 
" Hvert 8. år  kr. 92,- 
" Hvert 6. år  kr. 121,- 
" Hvert 4. år
kr. 183,-
" Hvert 2. år
kr. 365,- 
" Hvert år kr. 731,- 
Innkreving av gebyret skjer en gang årlig, normalt i perioden januar/februar.
 
Innkreving av gebyr for feiing og tilsyn er hjemlet i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver § 28 annet ledd, samt Forskrift om brannforebygging § 17.
 
Søke om fritak?
Har du fyringsanlegg som ikke er i bruk, kan du søke fritak. Ønsker du å søke om fritak, kan du finne søknadsskjema for dette under menypunket "Skjema".
 
Vær oppmerksom på at fritak kun kan gis for fyringsanlegg som ikke er i bruk. Fyringsanlegg som for eksempel brukes som supplement til varmepumpe, kan det ikke gis fritak for.
 
Feiervesenet er gitt rett til å foreta tilsyn for å kontrollere at fyringsanlegget faktisk ikke brukes. Gebyr belastes da kun dersom det viser seg at anlegget likevel er i bruk.

 
For informasjon om kriterier for fritak og søknadsskjema, se her.

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord