Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 
GODE RÅD FOR RIKTIG FYRING
 

Fyr med tørr ved

Vær nøye med hva du legger i ovnen. Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i skorsteinen og lite forurensning. Tenn opp med papir og vedfliser eller tenbriketter og legg på grovere ved etter hvert. Bruk aldri bensin, parafin og andre brannfarlige væsker til opptenning.

Hvis du plasserer veden liggende utnytter du brennverdien i veden bedre.

 

Fyr med riktig trekk

Gode fyringsvaner betyr hyppige ilegg og frisk varme i ovnen. Reguler trekken slik at veden brenner godt og for dem med rentbrennende ovner, slik at sekundærforbrenningen virker.

 

Hvis du har glass i ovnsdøra som stadig vekk må vaskes fordi den er svart, er det stor sannsynlighet for at du fyrer med for lite trekk. Det beste er når det brenner friskt, og røyken fra skorsteinen er bortimot usynlig.

 

Tørr ved

Tøm askeskuffen

Dem som har nye, rentbrennende ildsteder har nok erfart at det er nødvendig å tømme askeskuffen jevnlig for at ovnen skal fungere skikkelig. Det er fordi de fleste slike ovner henter luft nedenfra og full askeskuff vil redusere lufttilgangen. Aske eller sot regnes som restavfall, men vent med å kaste asken i avfallsdunken til du er sikker på at asken ikke lenger inneholder glør. I mellomtiden bør asken/sotet oppbevares i en ubrennbar beholder plassert ute.

 

Unngå rundfyring

Det blir dårlig forbrenning når vi fyrer med ovnen full av ved og med trekken gjenskrudd. Da dannes det beksot i skorsteinen som kan ta fyr og mye forurensning slippes ut i luften. Det kan også oppstå forpuffning som kan gi store sotskader i boligen.

 

Husk gnistfanger foran peisen

Gnistene fra peisbålet kan sprette langt og lage svimerker i gulvtepper og møbler og kan i verste fall føre til brann. Mesteparten at peisåpningen i en åpen peis må tildekkes med gnistfanger.

Rogn, bøk, eik, ask, lønn og bjørk regnes som den beste peisveden. Mange foretrekker imidlertid brensel av gran og furu på grunn av knitrelyden. Vær oppmerksom på at brensel av nåletre utvikler flere gnister enn løvtrevirke, og kan skape brannfare.

 

 

BRENNVERDI

Brennverdien (energimengden) i ved tørket i friluft med 14-20% vanninnhold varierer mellom treslagene. Tallene nedenfor er beregnet ut fra en fastkubikkmeter ved (15% fuktighet), uten reduksjon for virkningsgrad til ovnen:

 

Rogn

2730

KWh pr kubikk (1000 ltr.)

Bjørk

2625

KWh pr kubikk (1000 ltr.)

Furu

2265

KWh pr kubikk (1000 ltr.)

Selje

2215

KWh pr kubikk (1000 ltr.)

Osp

2085

KWh pr kubikk (1000 ltr.)

Gran

2085

KWh pr kubikk (1000 ltr.)

Gråor

1855

KWh pr kubikk (1000 ltr.)

 

(Tall hentet fra Skogselskapets energileksikon på nett.)

 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord