Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50      Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 
FRITAK FOR LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN
 

VILKÅR FOR FRITAK
Avgiften beregnes pr. pipeløp og beregnes pr. pipeløp som er tilknyttet ildsted. Fritak for gebyr kan gis etter søknad for fyringsanlegg der hvor eier gir skriftlig erklæring om at anlegget ikke er i bruk. Skjema som kan benyttes til slik søknad kan lastes ned her. Fyringsanlegg som for eksempel brukes som supplement til varmepumpe, kan det ikke gis fritak for.
 
Feiervesenet er gitt rett til å foreta tilsyn for å kontrollere at fyringsanlegget faktisk ikke brukes. Gebyr belastes da kun dersom det viser seg at anlegget likevel er i bruk.
 
 

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord