Gauldal brann og redning toppbilde
   Tlf: +47 48 28 15 50          Faks: +47 72 85 81 98       Adr: Postboks 309, 7223 Melhus       E-post: post@gbriks.no       
Nettsider for Midtre Gauldal kommune Nettsidene til Melhus kommune
 
   Startsiden
   Om GBR IKS
   Forebyggende
   Feiing og tilsyn
   Beredskap
   Farlige stoffer
   Skjema
   Lenker
   Nyhetsarkiv
   Nyttig info
 
   Kontakt oss
 
 
 
 

 
 
SERVICETJENESTER
 

Feiervesenet tilbyr i tillegg til de lovbestemte tjenestene en del servicetjenester.
 
I ei pipe med med mye beksot, er det nødvendig å frese skorsteinen for å få den ren. Siden beksot i pipa oftest skyldes uheldige fyringsvaner (fuktig ved, for lite trekk), vil feieren ved første gangs fresing informere huseier om hva som må til for å unngå dette. Dersom det er nødvendig med fresing gjentatte ganger, vil dette bli regnet som en servicetjeneste.
 
I forbindelse med rehabilitering av en bolig, kan det ofte være lurt å få utført en tilstandsrapport av skorsteinen. En tetthetsmåling eller kamerakontroll kan avsløre sprekker eller utettheter som vanskelig kan oppdages på annet vis.
 
Både fyrkjel og ovn må feies regelmessig for å fungere best mulig. Selv små mengder sot i fyrkjel og ovn øker fyringsutgiftene. Regelmessig feiing av både skorstein og ildsted er god økonomi både for lommeboka og miljøet.
 
Følgende priser på servicetjenester gjelder for 2011 (inkl. mva):

Kontroll av nymontert ildsted

Kr. 637,50

Feiing i tillegg til vurdert behov/fritidsbolig *

Kr. 503,75

Feiing av ordinært ildsted

Kr. 562,50

Fresing av skorstein **

Kr. 637,50

Røykprøve av skorstein

Kr. 637,50

TV-inspeksjon/videokontroll

Kr. 637,50

Tetthetsmåling av skorstein

Kr. 637,50

Feiing av fyrkjel/større ildsted/industrianlegg

Kr. 637,50

Røykgassanalyse

Kr. 637,50

Service oljekamin

Kr. 637,50

            * Fritidsboliger feies kun når de ligger ved vei.

            ** Første gangs fresing faktureres ikke.

 

Spør gjerne feieren om råd – han er fagmann på fyring og fyringsanlegg!

 

 

 

 Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord