Koronavirus

27. januar 2021

For å begrense mulig spredning av koronavirus, har vi iverksatt en del tiltak som har innvirkning på våre tjenester. De viktigste er:

  • Brannstasjonene er inntil videre stengt for besøk fra publikum. Vi er også svært restriktive når det gjelder besøk i skole og barnehage o.l. 
  • Feiing foregår der hvor feiing kan skje fra tak eller fra feieluke montert utvendig. Vi håper vi kan være i gang med tilsyn med fyringsanlegg i boliger og feiing og tilsyn i fritidsboliger og sæterhus etter sommeren.

Trenger du å snakke med oss, kan du ta kontakt på telefon 48 28 15 50 eller epost [email protected]. Bekymringsmeldinger kan også sendes til oss via branntips.no.