Brannvesenets julekalender

10. november 2021

Gauldal brann og redning skal i november undervise elever på barneskolene i våres kommuner om grunnleggende brannvern og dele ut brannvesenets julekalender. 

Kalenderen er en tradisjonell kalender med luker som skal åpnes hver dag. Bak lukene finner barna en nettadresse som dem må innpå for å delta på konkurranser, se filmsnutter og løse oppgaver.

Brannvesenet ønsker å presisere at det er de voksnes ansvar å passe på at slokkemiddel og røykvarslere er på plass og at brannfarlig pynt og dekorasjon ikke blir brukt. Men brannvesenet er mye i kontakt med barn ellers i året og har god erfaring med denne målgruppen som holdningsambassadører i hus og hjem.