Ekstremværet Gyda

12. januar 2022

Det er ventet stor mengder nedbør og vind fra i dag fram til fredag 14. januar. Det medfører fare for isgang og flom. Det er også varslet fare for jord- og snøskred og langvarige strømbrudd. Følg med på kommunenes hjemmesider for informasjon om lokale forhold.

Melhus kommune

Midtre Gauldal kommune